logo
Total Online
0
Server Time:
Your Time:

1. Nạp Wcoin Nhận Tích Luỹ

 

200k

1 Bộ Ring - Pen 3 Option + 9 + 2000 Điểm Cống Hiến

500k

1 SET 380 + 9 + Luck + 2 Option + 2 Ring 2Options + 4000 Điểm Cống Hiến

1000k

Vũ Khí Rồng 1+ Luck + 9 + 4 Options + 5000 Điểm Cống Hiến

2000k

Set Socket 400 + 4 Option + 3 Socket Khuôn 1 + 5000 Điểm Cống Hiến

3000k

Nâng Set Socket 400 lên EX700 Giữ Nguyên OP ( Trừ RF)

4500k

1 Pet LV 3 + 10000 Cống Hiến 

6000K

Nâng Cấp Khuôn 1 Lên Khuôn 2 Cho Set Đồ Đang Mặc

8000K

1 Vũ Khí Rồng 2 + 4 Option + 9 + 10000 Điểm Cống Hiến

10000K

Nâng Cấp Từ Khuôn 2 lên Khuôn 3 + 10000 Điểm Cống Hiến

 

2- Bảng Giá Nâng Cấp Đồ

 

1000K

Set 380 -> 400 (Mỗi Dòng SK Trống 50k)

1000K

Set 400 -> EX700 (Mỗi Dòng SK Trống 50k)

2000k

Ex700 -> Huyết Thần(Mỗi Dòng SK 50K)

300k

Sói 1 - Sói 2

500k

Sói 2 - Sói 3 ( Tự Chọn Sói)

200k

1 Socket Khuôn 3

400k

1 Socket Khuôn 4

800k

1 Socket Khuôn 5

 

NHẰM TẠO ĐIỀU KIỆN CHO ANH EM THAY ĐỔI CLASS KHÔNG PHẢI MẤT CÔNG KIẾM LẠI ĐỒ TỪ ĐẦU, BQT HỖ TRỢ ĐỔI ĐỒ QUA CÁC CLASS. MỨC PHÍ NHƯ SAU:

  • 100k/1SET ĐỒ FULL( NẾU SOCKET + 100k)
  • PHÍ ĐỔI WING: 50K/1WING
  • 50K/ 1 VŨ KHÍ (CÓ SOCKET 100k)
  • ĐỒ, CÁNH, VŨ KHÍ ĐỔI ĐƯỢC GIỮ NGUYÊN CẤP + VÀ OP
  • HÌNH THỨC CHUYỂN PHÍ: QUA BANK, MOMO
  • KHÔNG ĐƯỢC TÍNH + TOP NẠP VÀ TÍCH LŨY
     

- Gói Đổi Class Tuần: 300K

- Gói Đổi Class Tháng : 1000K

Lưu ý : Bạn nào đổi đồ thì để đồ cần đổi vào hòm chung và trong thời gian đổi đồ tuyệt đối ko mở hòm đồ chỉ khi admin bảo mở thì mới mở