logo
Total Online
0
Server Time:
Your Time:

1. Nạp Wcoin Nhận Tích Luỹ

 

200k

1 Bộ Ring - Pen 3 Option + 9 + 2000 Điểm Cống Hiến

500k

1 SET 380 + 9 + Luck + 2 Option + 2 Ring 2Options + 4000 Điểm Cống Hiến

1000k

Vũ Khí Rồng 1+ Luck + 9 + 4 Options + 5000 Điểm Cống Hiến

2000k

Set Socket 400 + 4 Option + 3 Socket Khuôn 1 + 5000 Điểm Cống Hiến

3000k

Nâng Set Socket 400 lên EX700 Giữ Nguyên OP ( Trừ RF)

4500k

1 Pet LV 3 + 10000 Cống Hiến 

6000K

Nâng Cấp Khuôn 1 Lên Khuôn 2 Cho Set Đồ Đang Mặc

8000K

1 Vũ Khí Rồng 2 + 4 Option + 9 + 10000 Điểm Cống Hiến

10000K

Nâng Cấp Từ Khuôn 2 lên Khuôn 3 + 10000 Điểm Cống Hiến

 

2- Bảng Giá Nâng Cấp Đồ

 

1000K

Set 380 -> 400 (Mỗi Dòng SK Trống 50k)

1000K

Set 400 -> EX700 (Mỗi Dòng SK Trống 50k)

2000k

Ex700 -> Huyết Thần(Mỗi Dòng SK 50K)

300k

Sói 1 - Sói 2

500k

Sói 2 - Sói 3 ( Tự Chọn Sói)

200k

1 Socket Khuôn 3

400k

1 Socket Khuôn 4

800k

1 Socket Khuôn 5

 

NHẰM TẠO ĐIỀU KIỆN CHO ANH EM THAY ĐỔI CLASS KHÔNG PHẢI MẤT CÔNG KIẾM LẠI ĐỒ TỪ ĐẦU, BQT HỖ TRỢ ĐỔI ĐỒ QUA CÁC CLASS. MỨC PHÍ NHƯ SAU:

  • 100k/1SET ĐỒ FULL( NẾU SOCKET + 100k)
  • PHÍ ĐỔI WING: 50K/1WING
  • 50K/ 1 VŨ KHÍ (CÓ SOCKET 100k)
  • ĐỒ, CÁNH, VŨ KHÍ ĐỔI ĐƯỢC GIỮ NGUYÊN CẤP + VÀ OP
  • HÌNH THỨC CHUYỂN PHÍ: QUA BANK, MOMO
  • KHÔNG ĐƯỢC TÍNH + TOP NẠP VÀ TÍCH LŨY
     

- Gói Đổi Class Tuần: 300K

- Gói Đổi Class Tháng : 1000K

Lưu ý : Bạn nào đổi đồ thì để đồ cần đổi vào hòm chung và trong thời gian đổi đồ tuyệt đối ko mở hòm đồ chỉ khi admin bảo mở thì mới mở

 

1. Đua Top Reset Alpha Test

Dựa trên bảng xếp hạng ( Tính lv 400)

Kết thúc 21h - 24-09-2021

(1 IP chỉ nhận đc 1 TOP)

        TOP       

                 Phần Thưởng               

                       Tên Nhân Vật                            
1

300.000 WCOIN

 
2

200.000 WCOIN

 
3

100.000 WCOIN

 
4 - 5 

50.000 WCOIN

 

 

2. Đua Top Ngày Đầu Open

KẾT THÚC 21H  NGÀY 25/09/2021

Dựa trên bảng xếp hạng ( Tính lv 400)

(1 IP chỉ nhận đc 1 TOP)

TOP

                                     Phần Thưởng                                     

             Tên Nhân Vật              
1

 300.000 Wcoin  

 
2   200.000 Wcoin    
3

  100.000 Wcoin  

 
4-5 50.000 Wcoin  
 

 

3. TOP NẠP NGÀY ĐẦU OPEN

(NẠP TỐI THIỂU 1000K)

(Kết Thúc 21h - 23-09)

 

  Top 

                             Phần Thưởng                                

             Tên Nhân Vật              
1

Wing 2.5  + 9  MNL

 

2

Wing 2 .5 + Luck  
3

Wing 2.5

 

 

4. Đua Top Ngày 2 Open

KẾT THÚC 21H  NGÀY 26/09/2021

Dựa trên bảng xếp hạng ( Tính lv 400)

(1 IP chỉ nhận đc 1 TOP)

          Top         

Phần Thưởng

                                  Tên Nhân Vật                                       
1

             300.000 Wcoin              

                  

2

 200.000 Wcoin    

3

 100.000 Wcoin    

4 - 5

 50.000 Wcoin  

 

 

 

 

5. Top Class Ngày  27/09/2021

(1 IP chỉ nhận đc 1 TOP)

          Top         

Phần Thưởng

  Tên Nhân Vật
DW

               1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options                   

                
DK

1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options

 
EF

1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options

 
SUM

1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options

 
MG

1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options

 
DL

1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options

 

RF

1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options  

6. Top Devil

(từ ngày 25/09 đến 21h ngày 28/09)

1 IP chỉ nhận đc 1 TOP

Top

Phần thưởng

Tên Nhân vật
              1              

      5 Thép Thiên Đường - 10000 Cống Hiến   

                 
2 3 Thép Thiên Đường - 8000 Cống Hiến 

 

3 5000 Cống Hiến

 

7. Top BLOOD

(từ ngày 25/09 đến 21h ngày 29/09)

1 IP chỉ nhận đc 1 TOP

Top

Phần thưởng

Tên Nhân vật
              1              

        5 Thép Thiên Đường - 10000 Cống Hiến       

 
2   3 Thép Thiên Đường - 8000 Cống Hiến 

 

3 5000 Cống Hiến

 

 

8. Top Quân Hàm

(từ ngày 25/09 đến 21h ngày 30/09)

1 IP chỉ nhận đc 1 TOP

        Top      

                      Phần thưởng                

                    Tên Nhân vật                    
1

10 Rương Vũ Khí + 20.000 Cống Hiến

 
2

7 Rương Vũ Khí + 15.000 Cống Hiến

 
3

4 Rương Vũ Khí + 10.000 Cống Hiến

 

9. Top GUILD

(từ ngày 25/09 đến 21h ngày 30/09)

( Guild Trên 20 Thành Viên )

        Top      

                      Phần thưởng                

                    Tên GUILD                    
1

Chủ Guild: 1 Vũ Khí 400 2Op +Luck  + 3 SK Trống

3.000.000 Wcoin +30 Thép Thiên Đường

 
2

Chủ Guild: 1 Vũ Khí 400 + 2 Op + Luck  + 3 SK Trống

2.000.000 Wcoin + 20 Thép Thiên Đường

 
3

Chủ Guild: 1 Vũ Khí 400 + 1Op +Luck  + 3 SK Trống

1.000.000 Wcoin + 10 Thép Thiên Đường

 

10. Top Master

(từ ngày 25/09 đến 21h ngày 29/09)

1 IP chỉ nhận đc 1 TOP

Top

Phần thưởng

Tên Nhân vật
              1              

       3 NL 2.5 Tự Chọn   + 30B + 30S+ 30C  

 
2 2 NL 2.5 Tự Chọn + 30B + 30S+ 30C

 

3 1 NL 2.5 Tự Chọn + 30B + 30S+ 30C

 

 

11. Top Phú Hộ đến 21h Ngày 30/09/2021

             Top            

                                       Phần thưởng                                     

             Tên Nhân vật                 
1

1 Wings 3 + 13  + Luck + Full

 
2

1 Wings 3  +11 + Luck + 2 Options

 
3

1 Wings 3 + 9 + Luck  + 1 Options

 

Lưu ý: Nạp tối thiểu trên 2m